naar hoofdpagina

AVG: Privacy op Basisscholen


Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: de AVG. Ook Nederlandse scholen moeten in 2018 voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Scholen beschikken immers over heel veel informatie over leerlingen, die intern en extern wordt uitgewisseld. In dit bericht leest u meer over de gevolgen van de AVG op (basis-)scholen in Nederland.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerkt en rechten toekent aan betrokkenen. Deze nieuwe wet zorgt voor meer en nieuwe verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen goed te beschermen. In de praktijk betekent de AVG dat we ons nog veel bewuster moeten zijn van alles met privacy te maken heeft. Van álle gegevens die vastgelegd worden, moet vooraf helder zijn wat het doel is, wie er toegang heeft en hoe lang gegevens bewaard blijven. Het uitwisselen van gegevens mag dus nog wel, mits het verantwoord gebeurt. Er geldt zelfs een verantwoordingsplicht. Scholen zijn verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Voor mensen moet het net zo gemakkelijk zijn om deze toestemming weer in te trekken (denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van foto’s van kinderen op de schoolwebsite).

Het is dus belangrijk om als school bij te houden wat er met gegevens is gedaan en waarom dit is gedaan. Ook moet er vooraf goed nagedacht worden over de systemen waar een school mee wil werken. Het schoolbestuur moet transparant zijn over de afspraken over privacy, en daar proactief informatie over verstrekken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er op de website of in de schoolgids voldoende informatie te vinden is over de omgang met persoonsgegevens, welke afspraken er zijn gemaakt rondom privacy en welke maatregelen er zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Hoe meer persoonlijke gegevens men bezit, hoe hoger de beveiligingsmaatregelen moeten zijn. Het is belangrijk dat er eerst geanalyseerd wordt op welke plaatsen er gegevens worden opgeslagen. Vervolgens kan er aan de hand van deze analyse bepaald worden op welke plekken er aanscherpingen nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens of op AVGwet.nl

 Gepubliceerd op 22-01-2018

overig nieuws

veel gelezen

Windows 10: schrijven op het digibord
Windows 10 kent een aantal (zeer) handige mogelijkheden voor het schrijven met de pen op het digibord. Je kunt werkelijk overal schrijven. In dit filmpje wordt...
gepubliceerd op: 23-11-2018
Concessieloos serverloos
Emjee ICT diensten zet een komma waar anderen een punt zetten. Wij lanceren een serverloos netwerk, zonder concessies en met een geweldig soepele...
gepubliceerd op: 21-1-2019
Acer Back to school actie
In samenwerking met Acer Computers en Leba Innovation heeft emjee ICT diensten een mooie ‘Back to School’ aanbieding voor u gemaakt. Profiteer van voordeel tot...
gepubliceerd op: 17-10-2018