naar hoofdpagina

AVG: Privacy op Basisscholen


Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: de AVG. Ook Nederlandse scholen moeten in 2018 voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Scholen beschikken immers over heel veel informatie over leerlingen, die intern en extern wordt uitgewisseld. In dit bericht leest u meer over de gevolgen van de AVG op (basis-)scholen in Nederland.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens verwerkt en rechten toekent aan betrokkenen. Deze nieuwe wet zorgt voor meer en nieuwe verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen goed te beschermen. In de praktijk betekent de AVG dat we ons nog veel bewuster moeten zijn van alles met privacy te maken heeft. Van álle gegevens die vastgelegd worden, moet vooraf helder zijn wat het doel is, wie er toegang heeft en hoe lang gegevens bewaard blijven. Het uitwisselen van gegevens mag dus nog wel, mits het verantwoord gebeurt. Er geldt zelfs een verantwoordingsplicht. Scholen zijn verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Voor mensen moet het net zo gemakkelijk zijn om deze toestemming weer in te trekken (denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van foto’s van kinderen op de schoolwebsite).

Het is dus belangrijk om als school bij te houden wat er met gegevens is gedaan en waarom dit is gedaan. Ook moet er vooraf goed nagedacht worden over de systemen waar een school mee wil werken. Het schoolbestuur moet transparant zijn over de afspraken over privacy, en daar proactief informatie over verstrekken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er op de website of in de schoolgids voldoende informatie te vinden is over de omgang met persoonsgegevens, welke afspraken er zijn gemaakt rondom privacy en welke maatregelen er zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Hoe meer persoonlijke gegevens men bezit, hoe hoger de beveiligingsmaatregelen moeten zijn. Het is belangrijk dat er eerst geanalyseerd wordt op welke plaatsen er gegevens worden opgeslagen. Vervolgens kan er aan de hand van deze analyse bepaald worden op welke plekken er aanscherpingen nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens of op AVGwet.nl

 Gepubliceerd op 22-01-2018

overig nieuws

veel gelezen

ParnasSyskoppeling met de Office 365 leerlingomgeving
Goed nieuws voor scholen die met Office 365 én ParnasSys werken. Vanaf het nieuwe schooljaar worden leerlingaccounts automatisch aangemaakt in Office 365 via...
gepubliceerd op: 8-6-2019
MyAnalytics – aan of uit?

MyAnalytics is een nieuw onderdeel binnen Office 365. Dit onderdeel maakt analyses van uw Office 365-gebruik. Het analyseert...

gepubliceerd op: 2-3-2020
Onze Backoffice
Amanda en Marjolein vormen samen onze afdeling Backoffice. Zij ontvangen de eerstelijns telefoontjes, plannen de projecten in en regelen reparaties, facturen en...
gepubliceerd op: 20-12-2019