Skip to main content

Office 365

Office 365 is een zeer krachtig online platform, dat door Microsoft zonder (meer)kosten wordt aangeboden aan het onderwijs. De uitdaging die wij met u willen aangaan is om dit platform te benutten om op een professionelere en efficiëntere manier met elkaar samen te werken.

Omdat Office 365 een Cloud gebaseerde omgeving is, zijn er volop mogelijkheden om platformonafhankelijk en plaats onafhankelijk te kunnen werken.

Emjee ICT diensten heeft al ruim 10 jaar ervaring met geavanceerde intranetomgevingen in het onderwijs. Die kennis en ervaring zetten we in om Office 365 uit te bouwen tot een veilig, gebruiksvriendelijk, toekomstgericht en professioneel platform, waarmee uw organisatie daadwerkelijk een slag naar de toekomst kan maken. 

Voordelen

  • Altijd, overal en vanaf ieder apparaat is de informatie van de organisatie beschikbaar en kun je (samen)werken aan documenten en meer.
  • Vanuit de online omgeving kunt u naadloos overschakelen naar de bekende Office computerapplicaties (Word / Excel / PowerPoint / Outlook). 

Potentie 

Met behulp van Office 365 kan de schoolorganisatie op iedere plek en op ieder apparaat op een eigentijdse wijze beschikbaar zijn. Met name voor schoolorganisaties die op een professionele en toekomstgerichte wijze willen samenwerken is dit een interessante optie.

Implementatiebegeleiding, scholing en beheer 

Uit ervaring weten we dat er een nieuwe dynamiek in een organisatie ontstaat wanneer de documentatie- en informatievoorziening geprofessionaliseerd wordt. Via Office 365 komen mogelijkheden beschikbaar waar u wellicht nog niet eens aan gedacht heeft. Een goede doordenking vooraf, een gedegen inrichting en voldoende scholing zijn drie succesfactoren, die we graag samen met u vormgeven. En omdat de omgeving net zo dynamisch is als uw organisatie, ondersteunen we ook bij het dagelijks beheer van de omgeving.